Οφθαλμολογικά Μηχανήματα – Optostirixis

Βαλίτσα αλουμινίου.
Περιέχει: 232 τεμάχια δοκιμαστικών οργανικών φακών
 – Σφαιρικοί φακοί: +/-0,12 έως +/-20,00
 – Κυλινδρικοί φακοί: +/-0,12 έως +/-6,00
 – Πρίσματα: 0,50Δ έως 10Δ & δέκα βοηθητικοί φακοί

*Επικοινωνήστε μαζί μας να ενημερωθείτε για το κόστος του προϊόντος