Οφθαλμολογικά Μηχανήματα – Optostirixis

Πλαστική βαλίτσα μαύρου χρώματος.
Περιέχει: 236 τεμάχια δοκιμαστικών οργανικών φακών
 – Σφαιρικοί φακοί: +/-0,25 έως +/-20,00
 – Κυλινδρικοί φακοί: +/-0,25 έως +/-6,00
 – Πρίσματα: 1Δ έως 10Δ & δέκα βοηθητικοί φακοί

*Επικοινωνήστε μαζί μας να ενημερωθείτε για το κόστος του προϊόντος