Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis


Χαρακτηριστικά:
Διάσταση: 15mm
Τύπος: Συμμετρικά
Συσκευασία: 10 ζεύγη