Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis


Χαρακτηριστικά:
Διάσταση: 13mm
Τύπος: Συμμετρικά
Συσκευασία: 10 ζεύγη