Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis


Χαρακτηριστικά:
Διάσταση: 17mm
Τύπος: Μη συμμετρικά
Συσκευασία: 10 ζεύγη