Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis

Χαρακτηριστικά:
Πάχος Βραχίονα: 4,50mm
Πάχος Σαρνιέρας: 1,20mm
Χρώμα: Καφέ
Συσκευασία: 1 ζεύγος