Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis

Χαρακτηριστικά:
Πάχος Βραχίονα: 8,50mm
Πάχος Σαρνιέρας: 2,50mm
Χρώμα: Καφέ
Συσκευασία: 1 ζεύγος