Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis

Χαρακτηριστικά:
Πάχος Βραχίονα: 5,40mm
Πάχος Σαρνιέρας: 1,50mm
Χρώμα: Μπλε
Συσκευασία: 1 ζεύγος