Αναλώσιμα Οπτικών Ειδών – Optostirixis

Χαρακτηριστικά:
Εσω. Διάμετρος: 1,45mm
Μήκος: 65mm
Χρώμα: Κόκκινο
Συσκευασία: 5 ζεύγη